Kværner i forhandlinger om storkontrakt i USA

Kværner er i sluttforhandlinger med Cogentrix Energy om byggingen av et gasskraftanlegg til 1,8 milliarder kroner i USA.