Disse vil kjøpe SDØE-andeler

Følgende selskaper har meldt sin interesse for å kjøpe statlige eierandeler i olje— og gassfeltene: