Markedspris slår forskjellig ut

Spot, eller markedspris, anbefales av mange strømeksperter som det beste tilbudet gjennom tid — også for privatkunder.- Med spot vet du som kunde at du til enhver tid betaler riktig pris. Sammenlignet med ettårs avtaler med fast pris vil tidspunktet du inngår avtalen på være avgjørende for om du klarer å slå spoten. Tåler din privatøkonomi perioder med høye priser, er spot i hvert fall et bedre alternativ enn variabel pris, sier seniorrådgiver Reidar Nervik i Entro Energi i Trondheim.