Enighet om organisering av Høgskolen

Feidene om omstillingen på Høgskolen i Stavanger (HiS) har lagt seg. Nå er det bred enighet mellom de ansatte og administrasjonen om organiseringen av tre fakultet.