Mange uhell og ulykker

OD legger fram en dyster statistikk som viser seks ulykker med personskade forårsaket av løft og kran i fjor. I tillegg kommer ulykken hvor en 29-årig oljearbeider ansatt i Smedvig omkom på Gyda-plattformen.