Har industrien i Rogaland et liv etter døden?

9000 industriarbeidsplasser er borte i Rogaland de siste tre åreneog noen hevder at industrien vil forsvinne helt. Men hva vil kommenår dinosaurene dør?