Økt avkastning i oljefondet i andre kvartal

Visesentralbanksjef Jarle Bergo er fornøyd med at oljefondet haddeen avkastning på 1,1 prosent i andre kvartal, en kraftig forbedringi forhold til minustallene i første kvartal. I første kvartal varavkastningen på minus 2,8 prosent.