Vedtar rettet emisjon og etterfølgende emisjon

Styret i Kverneland ASA meddeler i dag at de har besluttet å gjennomføre en rettet emisjon på NOK 275 millioner, til emisjonskurs NOK 124 per aksje.