Vil ha vekk dårleg rykte

To unge, fornøgde menn frå Bulgaria førebur årets tomatsesong på Vik i Klepp. Dei er her for første gong, og er to av 1500 sesongarbeidarar som kan gjera ein arbeidsinnsats i Rogaland dette året.