30-40 ansatte må gå i Widerøe

Widerøes Flyveselskap kutter mellom 30 og 40 stillinger. De ansattefrykter masseoppsigelser og at verkstedet i Bodø legges ned.