Oppfordrer Storebrand-aksjonærer til å si nei

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen regner med at det statlige Folketrygdfondet og andre Storebrand-aksjonærer tar hensyn til de politiske signalene om å stanse finske Sampos oppkjøp av det norske forsikringsselskapet.