Røde tall for Aftenbladet

Det er røde tall i regnskapene for første halvår for konsernet Stavanger Aftenblad. Driften gikk med 8,8 millioner kroner i underskudd, mot et overskudd på 26,2 millioner kroner første halvår i fjor.