Plattformhogging gir få jobber

Hvert år fram til 2020 vil bare rundt 125 årsverk iverkstedsindustrien sysselsettes med skroting av oljeplattformer.