Flere lærere søker seg til utkantene

Lærere søker seg nå til utkantkommunene. Årsaken er totalt færre stillinger fordi hver lærer underviser mer. Bare i Stavanger går 50 årsverk vekk.