Fagforening krever innsyn i lederlønninger

Fagforeningen PRIFO har sett seg lei på fete direktørgasjer og krever innsyn i lederlønningene før lønnsforhandlingene begynner til våren.