Stålverket avviser dumpingklage

Stålverket tilbakeviser klagen fra jørpelending, som har sendt klage til SFT angående dumping i sjø.