Løp aldri fra Åsgard- ansvaret

Gjennom oppveksten på Klepp lærte jeg noe om at man aldri kanspringe fra det ansvar som man har fått, sier øverste ansvarlig forÅsgard-feltet; Henrik Carlsen.