Næringsbygg etterspørres

Kontorlokaler i Stavanger sentrum går unna. En ny undersøkelseviser en reduksjon i ledige lokaler på 34 prosent i Stavanger og 21prosent for regionen som helhet.