Flere med gjeld

Nærmere 2,3 millioner personer hadde gjeld i 2001. Andelen med gjeld har økt fra 58 prosent i 1993 til 65 prosent i 2001.