Til kamp mot pengeflytterne

Folk og organisasjoner køer opp for å stifte en norsk Attac-gruppe.