Godt resultat for sparebankene

Sparebankene fikk et overskudd etter skatt på nesten 7 milliarderkroner. Resultatet på 6,95 milliarder kroner er 1,3 milliarderbedre enn i 1999. Salget av Fellesdata AS er med i resultatet.