I milliardenes verden

Etter hvert som oljeformuen flyttes fra Nordsjøen til utenlandske børser, blir avkastningen i Statens Petroleumsfond stadig viktigere for norsk økonomi.