Oljeselskap er billige

For tiden er det 16 landsdekkende strømleverandører på Konkurransetilsynets liste. Blant de tre billigste ligger to oljeselskap.