Galt med Guds ord i alle fag

Kirke— utdannings og forskningsminister Trond Giske mener kristneprivatskoler gjør seg selv en bjørnetjeneste når de etablerer sineegne skoler.