Torsk kan bli reddende engel

Slakting av torsk kan bli en viktig del av inntekten til Stjernelaks i framtiden.