Kompromiss om oljefrie soner

Arbeiderpartiets landsmøte samlet seg søndag om et kompromissvedtak om petroleumsfrie soner.