Gourmetfisk i mange ledd

Piggvaryngel på størrelse med OL-medaljer flapser rundt! itempererte kar. Om to år skal de smøre kresne ganer.