Nja til salg av Rosenberg

Aker Kværner vil ikke selge Rosenberg til de ansatte nå. Hovedgrunnen er at flere interessenter har meldt seg. Men samtalene fortsetter.