- Lervig Maritim bygges som planlagt

Eierne av Stavanger Næringsselskap AS har gått inn med flere millioner kroner i ny kapital og kjøpt tomtene til neste byggetrinn av Lervig Maritim.