Samarbeid i Risavika

Energiparken har sikret seg 170 mål i Risavika i tilknytning til Lyses ilandføring av gass fra Kårstø som starter 1. mars neste år.