- Stjeler tilskudd til Aksjon Jærvassdrag

Fire jærkommuner i Aksjon Jærvassdrag vil bruke to tredeler av neste års statstilskudd til vannrensing på helt andre formål.