Strengere regler mot innsidehandel

Finansdepartementet fremmer et lovforslag som vil effektivisere, klargjøre og skjerpe forbudet mot innsidehandel.