Sju millarder i lettelser

Den nylig avgåtte arbeiderpartiregjeringen foreslo skatte— ogavgiftslettelser på 3,5 milliarder kroner like før den gikk. I dagblar finansminister Per-Kristian Foss (H) opp ytterligere 3,2milliarder kroner i avgiftskutt.