Kværner i ny likviditetskrise

Dersom Kværner-ledelsen ikke klarer å finne en løsning på likviditetskrisen i løpet av helgen, kan konsernet gå konkurs.