Widerøe tjener penger og satser på oljetrafikk

Flyselskapet Widerøe tjener fortsatt penger og satser for fullt påflere oljeflyginger mellom Stavanger og Aberdeen.