Emisjon i Sandnes Sparebank

Styret i Sandnes Sparebank har fått fullmakt til å gjennomføra emisjon med inntil 150 millionar kroner.