Blått lys for gasskraft på Kårstø

Det er ikke lønnsomt å bygge gasskraftverkene på Vestlandet nå. MenSteensnæs vil ikke gi utsettelse.