Kaller tilbudet «Bondesvik»

-Dette er opprørende, og langt dårligere enn de forventninger regjeringen selv har bygd opp, sier lederen i Norges Bondelag, Kirsten Indgjerd Værdal.