- Vi er vanvittig skuffet

— Vi har levd i uvisse i en god stund, men at dette skulle skje,hadde vi aldri trodd. Vi er vanvittig skuffet. Nå stoler vi pårettssystemet, sier tillitsvalgt Odne Klopstad i stueravdelingenved Stavanger Lufthavn Sola.