OECD: Fare for renteøkning neste år

Politikerne må ikke la seg friste til å bruke for mye oljepenger. Da kan rentene stige ytterligere, mener OECD.