Rosenberg blir industripark

En gruppe lokale investorer i Stavanger-området har inngått avtale om kjøp av Kværner Rosenberg AS fra Aker Kværner. Overdragelsen skal være sluttført innen 1. mars 2004.