Liten nedgang i vannstanden

Vannstanden i landets magasiner fortsetter å synke, men bare i beskjeden grad.