Folkeaksjer ikke bedre enn andre aksjer

Hittil i år har verdien av «folkeaksjene» i Telenor og Statoil fått like mye juling som andre aksjer på Oslo Børs.