Oljefusjon: Hva sier Brussel?

Det er ikke sikkert at Brussel vil være like begeistret for ideen om å slå sammen de to største selskapene på norsk sokkel, sier professor Øystein Noreng.