Sentrum sprekkeferdig om Statkrafts fremtid

Samholdet mellom sentrumspartiene kan igjen slå sprekker i holdningen til Statkrafts fremtid.