Hotellhøgskolen må inn i folden

Hotellhøgskolen må finne seg i å inngå i et av de tre framtidige fakultetene ved Høyskolen. Høyskolestyret lot seg ikke overtale av en samlet reiselivsbransje.