Kommunikasjon viktigst

— Det er en generell tendens i samfunnet at man legger større vekt på kommunikasjon og mindre på formaliteter, sier avdelingsdirektør Arild Thorbjørnsen ved Læringssenteret.