Sju av ni elever fikk medhold

Sju av de ni Kvaleberg-elevene får likevel gå på Kristianslystskole, to må til Ullandhaug. Både bydelsutvalget og foreldrereagerer.