Nederlandsk firma etablerer seg på Åmøy

For 16 måneder siden kjøpte Jørn Haugvaldstad halvparten av et 56 mål stort industriområde på Vestre Åmøy. Rennesøy kommune hadde da kjøpt området av Forsvaret. En klausul i kjøpekontrakten var at hver av de to kjøperne skulle etablere 25 nye arbeidsplasser på sine områder innen fem år.