Motstand fra juni 2002

Helt siden før Statoils famøse Iran-avtale ble inngått i juni ifjor, var det interne protester og motstand mot avtalen.